Ho he llegit avui a Pocket PC Thoughts, es veu que algú de Broadcom que hi havia al CES va proporcionar un CAB amb la Build 3500 de la pila bluetooth, el problema es que Broadcom ha fet que retiressin el CAB de la pàgina per que no és un patch públic, però algú que ja l’havia baixat abans l’ha penjat al forum de pda2k de PdaPhoneHome. Teòricament funciona amb tots els dispositius que utilitzen la widcomm stack, a mi m’ha funcionat be amb la PDA2k, es poden veure 2 nous perfils al Bluetooth Connection Wizard: High Quality Audio setup i Connect to a keyboard.

Evidentment, això és experimental… i ningú es fa responsable del que pugui passar si l’utilitzeu ;)