@Marccoga si, a veure si ho parlem aquest finde i ho acabem d'organitzar! :-)

9:39am December 16th 2011 via TweetDeck in reply to Marccoga