@trufae ni idea, prova canviant el valor de ro.sf.lcd_density al build.prop (menys de 160 és interface "phone", més és interface "tablet")

2:04pm December 19th 2011 via TweetDeck in reply to trufae