@interferencies @Marccoga la c78 una passada... i encara em falta el pack de piles de 3,7v per q sigui im-pressionant del tot! :)

12:19pm January 3rd 2012 via TweetDeck in reply to interferencies