@poltarrago bon viatge i q vagi molt be pel país veí ;-)

9:07am January 10th 2012 via TweetDeck in reply to poltarrago