@trufae guay, en android hi ha una app q checkeja els updates i auto-actualitza (AdFree), podries fer-ne una igual per iOS :D

11:08pm January 10th 2012 via TweetDeck in reply to trufae