@trufae @vierito5 nope, això només ho fan els alemanys i els suïssos, no? :-/

3:31pm January 22nd 2012 via TweetDeck in reply to trufae