@Blackhold_ si, però és la primera vegada que es fa amb android, poc a poc el malware va evolucionant, igual que amb pc :)

8:17am January 31st 2012 via TweetDeck in reply to Blackhold_