@hex_cat a mi un dia se'm volia colar al corte inglés, i "educadament" li vaig dir 'perdoni senyora, estava jo abans' :P

8:39am April 5th 2013 via Falcon Pro in reply to hex_cat