@jbarrio es que n'hi ha alguna de bona d'envasada? totes les que he provat fan fàstic, com la natural de xufa no hi ha res!

1:15am April 15th 2013 via Falcon Pro in reply to jbarrio