Partim de la pàgina principal de Google.es, fem click a sobre de directorio i a continuació a sobre de Computadoras >> Software, apareixeran una sèrie d’enllaços, fem un altre click a Sistemas Operativos i seguidament a Linux, ara a Grupos de usuarios i a la part inferior trobarem un enllaç a eSlack. Un cop dins de eSlack és fàcil, només cal anar a Seguridad i baixar el scroll una mica cap avall per trobar algun post meu, llavors fer click sobre el meu nick i en el meu profile apareix l’adreça pof.eslack.org que ens porta directament aquí amb 9 clicks de ratolí i sense necessitat de tocar el teclat.