De Google a aquí en 9 clicks

Partim de la pàgina principal de Google.es, fem click a sobre de directorio i a continuació a sobre de Computadoras >> Software, apareixeran una sèrie d’enllaços, fem un altre click a Sistemas Operativos i seguidament a Linux, ara a Grupos de usuarios i a la part inferior trobarem un enllaç a eSlack. Un cop dins de eSlack és fàcil, només cal anar a Seguridad i baixar el scroll una mica cap avall per trobar algun post meu, llavors fer click sobre el meu nick i en el meu profile apareix l’adreça pof.eslack.org que ens porta directament aquí amb 9 clicks de ratolí i sense necessitat de tocar el teclat.

This entry was posted in personal, pofHQ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>