Gracies a la GWN d’aquesta setmana he descobert en aquest thread com fer per a poder llegir els missatges que mostren els ebuilds per pantalla quan fem un emerge de varios paquets, el truco consisteix en crear el directori /var/log/portage i afegir aquesta línea al make.conf:

PORT\_LOGDIR=/var/log/portage