Tot i que el GPRS no és una tecnología barata, molts cops es la única alternativa que tenim per poder-nos connectar a Internet. A continuació explico com configurar la PDA2k per connectar amb GPRS utilitzant AMENA, VODAFONE i MOVISTAR.

Des del menú d'inici anem a Settings i seleccionem la pestanya Connections:

connections

Seleccionem la icona Connections i sota de "My Work Network" fem click a "Add a new modem connection", posem un nom qualsevol que identifiqui la connexió i seguidament seleccionem "Cellular Line (GPRS)":

Amena
Vodafone
Movistar

A continuació clickem "Next" i configurem el APN amb el valor corresponent a la operadora que volguem configurar:

Companyia APN*
Amena amenawap
Vodafone airtelnet.es
Movistar movistar.es

*Actualment aquesta configuració es vàlida tant per a contracte com per a prepagament

apn amena
apn vodafone
apn movistar

Seguidament hem d'introduïr el nom d'usuari i la contrasenya:

Companyia User name Password
Amena CLIENTE AMENA
Vodafone VODAFONE VODAFONE
Movistar MOVISTAR MOVISTAR

auth amena
auth vodafone
auth movistar

Anem a Advanced... i activem la compressió marcant les caselles "Use software compression" i "Use IP header compression":

compression

Amb Vodafone i Movistar ja hem acabat, si tenim Amena prepagament haurem de configurar un proxy, ja que el GPRS d'Amena per a tarjetes prepagament només permet navegar per pàgines WAP i per HTTP i HTTPS a través d'un proxy :(

Per configurar el proxy anem a la pestanya "Proxy Settings", seleccionem les dues caselles i posem com a proxy server wap.amenate.com:

proxy amena

Seguidament fem click a "Advanced..." i configurem els següents valors:

proxy amena 2

Protocol Server Port
HTTP wap.amenate.com 8080
WAP 10.132.61.10 9201
Socks wap.amenate.com 1080

A continuació per connectar a una pàgina WAP haurem de posar wsp:// abans de l'adreça, i http:// o https:// per a pàgines HTTP i HTTPS. Amb amena prepagament no podem fer res mes, ni ssh, ni pings ni res... ens assigna una IP privada i només ens permet sortir pel proxy.

gprs connection
gprs connection 2
ip settings

Per sort amb Movistar i Vodafone la cosa canvia, obtenim una IP pública i tenim connexió directa a Internet ---tant si som usuaris de prepagament com de contracte--- aixi que ara si que podem accedir a qualsevol servei d'internet (correu, ssh, etc...): ![ip settings 2](/assets/images/2004/11/image028.png) ![ip settings 3](/assets/images/2004/11/image030.png) Finalment, cal recordar-vos els preus del GPRS, que no es plan d'anar abusant: > - Amb [Amena](http://www.amena.com/presentacion/particulares/gprs/tarifas.html) i amb [Vodafone](http://www.vodafone.es/Vodafone/ParticularesPS/ParticularesPS/0,2603,8788,00.html) el preu és de 20,48 ?/Mb + IVA (sense cap abonament). > - Amb [Movistar](http://www.movistar.com/activa/servicios/acceso-internet/internet-gprs.htm) surt una mica més econòmic, a 15,36 ?/Mb + IVA (sense abonament), però amb un cost addicional de 10 centims per cada connexió que fem.