No a les patents de software

Linus Torvalds (creador del núcli de Linux), Michael Widenius (co-fundador de MySQL) y Rasmus Lerdorf (creador del PHP) han escrit una Apel·lació al Consell de l’UE per evitar que aquesta setmana s’aprovi la proposta per la “Directiva sobre la patentabilitat de les invencions implementades en ordinadors”, habitualment coneguda com “directiva de patents de programari”.

Digues NO a les patents de software

A la plana web NoSoftwarePatents.com s’explica de manera detallada el problema de les patents de software. La pàgina està en varios idiomes i és de recomenada lectura per a tothom.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>