Trucs per a la PDA2k

Solucionar el problema de bluetooth wake-up a la i-mate PDA2k
Quan tenim el bluetooth activat i estem associats a un headset, la i-mate PDA2k fa un wake-up cada 10 minuts… molt incomode perquè s’activa la pantalla (consumint bateria inútilment) i a mes s’activen els botons, perillós si la portem a la butxaca ja que podem trucar a algú sense voluer… per fi he trobat la solució:

– Anar a Bluetooth Settings –> Accessibility, a la secció “Allow other devices to connect” seleccionar “Paired devices only” i desmarcar “Other devices can discover me”.

Finalment, he instal·lat MortSaver, que deshabilita els botons i apaga la pantalla al cap de 5 segons quan s’encén per alguna notificació (sms, alarma, etc…).

Finalitzar una connexió GPRS ràpidament
Mantenir pulsat el botó de penjar (vermell).

Silenciar el to de trucada sense contestar
Baixar el volum amb el botó de la dreta (no afecta als settings de volum, només silencia la trucada).

Pujar el volum del to de trucada
Els ringtones que vénen per defecte tenen el volum molt baix, podem passar-los al pc i editar-los amb qualsevol software per pujar-los el volum i tornar-los a passar a la i-mate. Aixi no perdrem cap més trucada.

This entry was posted in gadgets, HTC. Bookmark the permalink.

One Response to Trucs per a la PDA2k

  1. ucs per a la PDA2k (II) Filed under: gadgets — pof @ 2:21 Continuant amb els trucs per a la PDA2k, recopilo els últims que he aprés: Activar el notify per defect […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>