EncFS és un sistema de fitxers encriptat que treballa a espai d’usuari sense cap permís especial utilitzant fuse per a proporcionar la interface del sistema de fitxers.

Permet encriptar les dades importants per a protegir-les d’atacs off-line (robatori de portàtil o backups). EncFS, a diferència d’altres sistemes de fitxers no necessita reservar un espai de disc per que no treballa amb un block device sinó que treballa per separat sobre cadascun dels fitxers que introduïm al EncFS.

Per instal·lar-lo amb Gentoo haurem de fer el següent:

# echo "sys-fs/encfs ~x86" \>\>/etc/portage/package.keywords # echo "dev-libs/rlog ~x86" \>\>/etc/portage/package.keywords # emerge -pv encfs These are the packages that I would merge, in order: Calculating dependencies ...done! [ebuild N] dev-libs/rlog-1.3.5 510 kB [ebuild N] sys-fs/fuse-1.4 124 kB [ebuild N] sys-fs/encfs-1.1.11 498 kB

Fixeu-vos que EncFS depén de fuse i rlog. Tant EncFS com rlog estan Masked per tant haurem d’afegir-los al package.keywords si treballem amb estable. Després només cal instalar encfs amb la comanda emerge.

Aquesta és la manera de crear un nou sistema de fitxers encriptat:

[email protected]~$ mkdir .cryptraw [email protected]~$ mkdir crypt [email protected]~$ encfs ~/.cryptraw/ ~/crypt/ Creating new encrypted volume. Please choose from one of the following options: enter "x" for expert configuration mode, enter "p" for pre-configured paranoia mode, anything else, or an empty line will select standard mode. ?\> p [...]

Totes les dades que posem dintre de ~/crypt/ es guardaran xifrades a ~/.cryptraw/.
Si ens fixem com esta muntat, utilitza un descriptor de fitxer especial:

$ mount |grep crypt /proc/fs/fuse/dev on /home/pau/crypt type fuse (rw,nosuid,nodev,user=pau)

Per a desmuntar-lo haurem de fer un fusermount -u ~/crypt/, llavors només quedaran les dades xifrades a ~/.cryptraw/ i quedarà buit el directori ~/crypt/.