Molta gent es pregunta com saber les dependències inverses amb Gentoo. Les dependències inverses son els paquets que necessiten a un determinat paquet instal·lat. Per exemple, hem vist que el EncFS té com a dependencia el fuse, per tant una dependència inversa de fuse és EncFS.

Això és útil quan volem eliminar un paquet, però no sabem si al fer-ho alguna altra cosa deixarà de funcionar… per que el que estem eliminant era una dependència inversa.

Per a veure les dependències inverses utilitzarem la comanda qpkg, inclosa en el paquet gentoolkit: ` qpkg -q -I paquet`

Posem alguns exemples:

$ **qpkg -q -I fuse** sys-fs/fuse-1.4 \* DEPENDED ON BY: encfs-1.1.11 $ **qpkg -q -I net-print/cups** net-print/cups-1.1.23\_rc1 \* DEPENDED ON BY: ghostscript-7.07.1-r7 samba-3.0.9-r1