Michael Ossmann acaba de publicar a SecurityFocus la segona part de l’article WEP: Dead again. Les dues parts són lectura obligada per a tot aquell interessat en la seguretat sota xarxes 802.11. Els articles tenen un caire bastant pràctic i donen a conèixer les utilitats necessàries per a realitzar els diferents atacs que sofreix el WEP. Aquesta segona part està enfocada en accelerar el procés mitjançant tècniques de reinjecció de paquets: provocar arp replys, o injectar tràfic que provoqui una resposta per part d’un altre host coneixent un keystream concret a partir del plaintext + cyphertext utilitzats durant la autenticació shared key.