Asterisk + IAXTel + FWD

Aquest cap de setmana he configurat Asterisk per connectar a IAXTel i a Free World Dialup.

Ambdós són serveis gratuïts i funcionen utilitzant el protocol IAX2. El que pretenen és crear una xarxa d’usuaris connectats de manera que les trucades entre aquests usuaris siguin gratuïtes, per tant els dos serveis proporcionen números de telèfon, que només funcionen si tenim el nostre Asterisk connectat al seu servidor. La configuració, tot i que pot semblar trivial m’ha portat més mals de caps del que em podia imaginar inicialment, tot degut a que IAXTel no funciona massa be i dòna timeouts tota la estona, quan no pings molt elevats. Em sembla que l’han deixat de mantenir i de tant en tant funciona de milacre, així que us recomano que passeu de IAXTel i utilitzeu FWD.

La gràcia d’aquests serveis, a mes de que permeten trucar gratis a altres membres del servei (que n’hi ha ben pocs, al menys coneguts meus) és que permet fer trucades als números gratuïts (toll-free) d’Estats Units, Paios Baixos, Regne Unit, Noruega, Alemanya i Japó, sense pagar un duro euro :)


La configuració finalment ha quedat d’aquesta manera:

Cal canviar 646499 pel vostre número d’usuari, 200 per la extensió local a la que voleu redirigir la trucada quan algú us truqui al número de FWD, i pauoliva pel vostre username d’IAXTel.

iax.conf

[general]
register => pauoliva:xxx@iaxtel.com
register => 646499:xxxx@iax2.fwdnet.net
	
; Trust Caller*ID Coming from iaxtel.com
[iaxtel]
type=user
context=default
auth=rsa
inkeys=iaxtel
	
; Trust Caller*ID Coming from iax.fwdnet.net
[iaxfwd]
type=user
context=default
auth=rsa
inkeys=freeworlddialup
	
[fwd-gw] ; outbound connections to FWD
type=peer
auth=md5
secret=xxxx
username=646499
qualify=yes
host=iax2.fwdnet.net
disallow=all
allow=ulaw
callerid=\"Pau\"<646499>
	
[iaxtel-gw] ; outbound connections to iaxtel
type=peer
auth=md5
secret=xxx
username=pauoliva
qualify=yes
host=iaxtel.com
disallow=all
allow=ulaw
callerid=\"Pau\"<17007931122>

extensions.conf

[iaxfwd]
exten => _001.,1,SetCallerId,646499
exten => _001.,2,Dial(IAX2/646499@fwd-gw/${EXTEN:3},60,r)
exten => _001.,3,Congestion
	
[fromiaxfwd]
exten => 646499,1,Dial(646499,20,r)
exten => 646499,2,Voicemail,u200
exten => 646499,102,Voicemail,b200
	
[iaxtel]
exten => _1700NXXXXXX,1,Dial(IAX2/pauoliva@iaxtel-gw/${EXTEN}@iaxtel)
exten => _1888NXXXXXX,1,Dial(IAX2/pauoliva@iaxtel-gw/${EXTEN}@iaxtel)
exten => _1877NXXXXXX,1,Dial(IAX2/pauoliva@iaxtel-gw/${EXTEN}@iaxtel)
exten => _1866NXXXXXX,1,Dial(IAX2/pauoliva@iaxtel-gw/${EXTEN}@iaxtel)
exten => _1800NXXXXXX,1,Dial(IAX2/pauoliva@iaxtel-gw/${EXTEN}@iaxtel)

I afegiu això al context de les extensions que vulgueu que puguin utilitzar el servei:

; Permeto rebre trucades usant FWD
include => fromiaxfwd
; Permeto trucar amb iaxtel
include => iaxtel

Amb aquesta configuració, per trucar a un número gratuït d’estats units amb IAXTel, només caldrà marcar el número (1800..) sense cap prefix. Si volem trucar al mateix número però amb FWD marcarem el 001 al davant.
Per fer proves de trucada sortint us recomano utilitzar el (001)613 que és el echo-test de FWD, on també podrem accedir des-de IAXTel si marquem el 17009999613. Aquí teniu més números de FWD. Per provar la trucada entrant utilitzeu el servei Call Me, si tot està ben configurat rebreu una trucada i entrareu en una conference call.

This entry was posted in linux, voip. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>