Quan vaig parlar del software per a PocketPC que utilitzo en la PDA2k vaig comentar que ni el SJphone ni el X-PRO funcionaven massa bé. Bàsicament tu pots sentir perfectament a l’altra persona, pero el que et sent a tú et sent tallat i amb molt de soroll, a part dels ecos i aquestes coses.

Avui el Carles m’ha preguntat sobre aquest tema i al final m’he posat a indagar a veure si trovaba alguna sol·lució per aquest problema, i aquest post dels forums de SJLabs m’ha fet veure la llum ;)

Per millorar la qualitat hem d’anar a “Menu –> Options –> Audio –> Advanced Settings” i jugar una mica amb els diferents valors. Després de fer varies proves, la configuració ideal per mi és la següent:

` Driver buffer size, msec: 100 Driver input queue length: 10 Driver output queue length: 10 RTP jitter queue length: 32 `

També he de tenir activada la casella Do Not Send Silence.
A part d’això, el codec amb el que millor qualitat obtinc és el Microsoft CCITT G.711 A-Law CODEC, i tinc marcades les opcions Automatically adjust microphone volume i Automatically adjust silence detection level.

Finalment, a la configuració d’audio de la PDA (Settings –> System –> Microphone AGC) ho he de tenir amb Enable.

Per fer la prova final he trucat al Carles amb voipjet a un mòbil de UK, primer desde el kphone amb el PC i després desde el SJphone amb la PDA configurada tal com he descrit. La primera trucada es sentia perfecta i sense cap retard, la segona es sentia mes o menys bé i amb una mica de retard, però es podia mantenir una conversa perfectament, sense problemes a les dues bandes :D