Més demos amb Whoopix

Avui he vist a puntbarra que a la pàgina de Whoopix –un livecd basat amb knoppix enfocat a pen-testing— hi ha més videos amb demostracions interessants com la de trencar la encriptació wep que vaig comentar fa uns dies, demos de com explotar les vulnerabilitats HTTP i SNMP de Cisco, atac MITM al protocol SSL… amb videos com aquests els script kiddies ja no tenen excusa 😉

This entry was posted in linux, security. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>