Interconnectar dos asterisks amb IAX

Avui hem interconnectat l’asterisk de casa amb el de l’Esteve. La configuració és bastant senzilla, aquí teniu el nostre exemple. Cal tenir en compte que s’ha de canviar my_secret pel password que desitgeu i pof.eslack.org i tizos.net per les IP’s dels asterisks que vulgueu interconnectar.

Servidor 1 (pofhq):
/etc/asterisk/iax.conf:

; Connectar al asterisk de l'esteve per IAX
[tizos]
username=tizos
host=dynamic
type=friend
secret=my_secret
context=default
auth=plaintext
register => tizos:my_secret@tizos.net:4569
	
; Permetre que esteve es connecti a mi
[eslack]
username=eslack
host=dynamic
type=user
secret=my_secret
context=default
auth=plaintext

/etc/asterisk/extensions.conf:

[tizos-out]
exten => _159.,1,Dial(IAX2/tizos:my_secret@tizos.net/${EXTEN:3},60,r)
exten => _159.,2,Hangup

S’ha d’incloure tizos-out al context default, o al que fasi servir l’usuari que volem que pugui trucar cap a l’altre asterisk.

Servidor 2 (tizos):
/etc/asterisk/iax.conf:

; Connectar al asterisk del pof per IAX
[eslack]
username=eslack
host=dynamic
type=friend
secret=my_secret
context=default
auth=plaintext
register => eslack:my_secret@pof.eslack.org:4569
	
; Permetre que pof es connecti a mi
[tizos]
username=tizos
host=dynamic
type=user
secret=my_secret
context=default
auth=plaintext

/etc/asterisk/extensions.conf:

[eslack-out]
exten => _159.,1,Dial(IAX2/eslack:my_secret@pof.eslack.org/${EXTEN:3},60,r)
exten => _159.,2,Hangup

S’ha d’incloure eslack-out al context default, o al que fasi servir l’usuari que volem que pugui trucar cap a l’altre asterisk.

Finalment, per trucar d’un asterisk a l’altre s’ha de marcar 159+numero, on numero és el número de la extensió interna on volem trucar. Podeu canviar el 159 a la configuració pel número que més us agradi.

This entry was posted in voip. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>