Google Talk

Google TalkJa està disponible Google Talk, un servei de missatgeria instantània amb suport de trucades de veu (VoIP) de Google que funciona amb el login i password de GMail i utilitza el protocol XMPP (Jabber), per tant és possible connectar des de qualsevol client que suporti aquest protocol sobre SSL (Gaim, PSI …).

De moment només és possible fer trucades de veu utilitzant el client que proporciona Google — només disponible per a windows — però si llegim la developer info ens dona algunes pistes que tenen molt bona pinta:

What protocols are used for voice calls?

Google Talk supports a custom XMPP-based signaling protocol and peer-to-peer communication mechanism. We will fully document this protocol. In the near future, we plan to support SIP signaling.

Which voice codecs do you support?

Today, Google Talk supports the following standard voice codecs: PCMA, PCMU, G.723, iLBC. We are also evaluating the Speex codec. We also support codecs from Global IP Sound: ISAC, IPCMWB, EG711U, EG711A

Què vol dir això? Doncs gràcies a que documentaran el protocol de veu que utilitza el seu client sobre XMPP segurament no trigarem en veure clients per a Linux que l’implementen, i ja estic pensant en un transport per a interconnectar-lo amb asterisk i poder fer trucades a la pstn… estarem a la espera 😉

This entry was posted in voip. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>