Gentoo

Gracies a en Marc m’he enterat de la existència de dos utilitats must-have per als administradors de sistemes Gentoo Linux: Yacleaner, per eliminar ebulds antics del sistema de paquets, i module-rebuild , un script que s’encarrega de reinstal·lar els mòduls del nucli que hem afegit al sistema quan canviem de kernel. El post original del Marc explica amb mes detall el que us resumeixo aquí:

s0 ~ # emerge sys-kernel/module-rebuild s0 ~ # module-rebuild module-rebuild [options] action [category/package] Version: 0.5 Where options are: -X - Emerge based on package names, not exact versions. -C - Disable all coloured output. Where action is one of: add - Add package to moduledb. del - Delete a package from moduledb. toggle - Toggle auto-rebuild of Package. list - List packages to auto-rebuild. rebuild - Rebuild packages. populate - Populate the database with any packages which currently install drivers into the running kernel. s0 ~ # module-rebuild list \*\* Packages which I will emerge are: =net-misc/zaptel-1.0.9\_p1-r1 =sys-fs/fuse-2.3.0

I un altre article interessant de l’Arnau Bria a la ASSL que explica com fer bonding amb dues interficies de xarxa amb Gentoo, així de simple:

  • Kernel: CONFIG_BONDING=m
  • emerge ifenslave
  • echo "bonding miimon=100 mode=1" >> /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6
  • A /etc/conf.d/net afegir iface_bond0="192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255" i comentar les entrades de eth0, eth1…
  • ln -sf /etc/init.d/net.eth0 /etc/init.d/net.bond0
  • echo "ifenslave bond0 eth0 eth1" >> /etc/conf.d/local.start
  • rc-update del net.eth0 && rc-update del net.eth1 && rc-update add net.bond0 default