Gràcies a aquest post de Juanjo he descobert GeSHi, una clase de php que permet colorejar la sintaxis del codi de forma automàtica i suporta uns quants llenguàtges diferents. Per a integrar-lo amb WordPress he usat aquest plugin, aquí podeu veure els resultats:

Fragment de codi en PHP:

` function get_mime_type(&$structure) {`

$primary_mime_type = array(“TEXT”, “MULTIPART”, “MESSAGE”, “APPLICATION”, “AUDIO”, “IMAGE”, “VIDEO”, “OTHER”);
if($structure->subtype) {
return $primary_mime_type[(int) $structure->type] . ‘/’ . $structure->subtype;
}
return “TEXT/PLAIN”;
}

Fragment de codi en bash script:

` #!/bin/sh`

source ./include.sh

function error {
echo $1
exit 1
}

function isfield() {

out=””
cfound=”no”
lon=echo -n $1 |wc -c
lon=echo $lon # remove spaces
for ((i=1;i< =$lon;i++)); do
cchar=echo $1 |cut -c $i
if [“$cchar” == “"”]; then
if [“$cfound” == “no”]; then cfound=”yes” ; else cfound=”no” ; fi
elif [“$cchar” == “,”]; then
if [“$cfound” == “yes”]; then out=”${out}\,” ; else out=”${out};” ; fi
else
out=”${out}${cchar}”
fi
done
echo $out

}

A que queda bé? ;)