Rebuscant pel wiki de voip-info.org vaig trobar aquest despertador fet amb PHP utilitzant AGI. Com veureu és ideal per als pájaros de noche ja que ens asegura que al dia següen ens despertarem a l’hora que toca.

El AGI permet utilitzar qualsevo llenguatge per programar comandes d’asterisk, podeu veure molts exemples aquí.

Per instal·lar el despertador només cal descomprimir el contingut del zip dins de /var/lib/asterisk/agi-bin/ i afegir una entrada al dialplan (extensions.conf) que cridi al script extern wakeup.php. Jo ho he fet així:

; Wake-Up Call PHP with Snooze/Annoy Exten =\> 8502,1,agi,wakeup.php Exten =\> 8502,2,Hangup

D’aquesta manera, quan truquem al 8502, podrem activar el despertador a l’hora que vulguem. L’asterisk ens trucarà a l’hora desitjada, informant-nos de que podem:

  • Pulsar “1” per a dormir 5 minuts més, l’asterisk ens tornarà a trucar al cap de 5 minuts.
  • Pulsar “2” per a dormir 10 minuts més, l’asterisk ens tornarà a trucar al cap de 10 minuts.
  • Pulsar “3” per a dormir 15 minuts més, l’asterisk ens tornarà a trucar al cap de 15 minuts.
  • Pulsar “4” per despertar-nos.

Si pulsem “4”, el script calcula 2 números aleatoris de dos xifres i ens els fa sumar, per assegurar-se de que realment ens hem despertat i tenim la ment despejada.. si ens equivoquem ens torna a trucar i no ens deixa adormir-nos!