Vunerabilitat a les connexions wireless de Windows

Un cop més, Micro$oft demostra com una mala implementació de la gestió de les connexions wireless pot arribar a comprometre un sistema. Podem accedir a un equip amb windows que estigui configurat per connectar-se automàticament a una xarxa wifi, només posant-nos el mateix nom i fent una connexió ad-hoc.

Més informació: Advisory de NMRC

[via]

This entry was posted in minipost, security, wireless. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>