Un petit tutorial de com utilitzar siproxd + iptables amb la idea de fer proxy transparent a un asterisk situat darrera d’un NAT: Masquerading an Asterisk box.