Llegeixo via KernelTrap que Jeff Garzik, l’encarregat de mantenir els drivers de dispositius de xarxa al kernel de Linux va anunciar fa unes setmanes la creació de la branca de desenvolupament de wireless-2.6, que intenta unificar els esforços que han fet els desarrolladors dels diferents drivers per a wireless que hi ha disponibles en Linux per a crear una única pila genèrica de 802.11 i que s’inclourà en el kernel per a que la puguin utilitzar tots els drivers i no tenir fins a tres implementacions diferents com tenim fins ara. Degut a que el projecte més madur que hi ha en aquest camp es el driver HostAP, s’ha escollit aquest com a punt de partida per a la nova pila genèrica.

Jouni Malinen, el desarrollador de HostAP va publicar aquest patch per a 2.6.6 que bàsicament és el codi de hostap sense el codi necessari per a mantenir la compatibilitat amb 2.4, els mòduls pcmcia-cs i les diferents versions de wireless-extensions. A més, la part de xifrat implementada en hostAP (ARC4, Michael MIC y AES) s’ha substituït per a que utilitzi la crypto API que ja inclou el kernel 2.6.

Finalment Jeff Garzik està mantenint la branca wireless-2.6 sincronitzada amb el codi de CVS de hostap i que de moment inclou els drivers hostap i el relativament nou driver de Intel Centrino compartint la pila 802.11.

Pel que sembla aquest codi encara es molt experimental i no s’inclourà en el kernel fins que no s’hagi pulit una mica més i s’hagin extret completament les parts del codi que denoten que es un merge d’un driver separat del nucli.