Curiós i senzill, però efectiu el mètode que descriu Ripe en l’article
Uso del proxy de
Telefónica for fun and profit
publicat a 7a69ezine: bàsicament només cal fer
una connexió al port 80 de qualsevol host, aquesta petició serà
automàticament capturada pel proxy transparent de la timo, llavors li
passem per GET el host i el port on volem accedir, per exemple GET
http://www.7a69ezine.org:22 HTTP/1.0
ens tornarà el banner del
servidor SSH i tancarà la connexió.