Fa uns dies el fundador d’una empresa que comercialitza xarxes mesh declarava que aquest tipus de xarxes no son suficientment escalables i exposava els resultats que s’obtenen amb aquesta tecnología. Avui llegeixo a Wi-Fi Networking news que un dels desenvolupadors de CUWiN ha contestat a la crítica amb molt bons arguments.
Evidentment, la crítica incial es un intent de fer publicitat de la empresa que vol fer creure que han inventat la manera de que les xarxes mesh funcionen, la gràcia de tot està en afegir dues interficies a cada node, una per al transport de dades dels usuaris, i l’altra per a la comunicació interna dels nodes. A més a més, s’ha d’utilitzar un protocol d’enrutament adequat, que sigui capaç de detectar la caiguda d’un node per refer les rutes de la xarxa.