airpawn és una utilitat que permet fer injecció de paquets sobre xarxes 802.11 utilitzant dues interfaces, una per escoltar i l’altra per emetre els paquets a injectar.

Aquesta utilitat va ser presentada a la DefCon12 de forma curiosa: Es capturaven totes les peticions HTTP GET i en lloc de mostrar la pàgina que la victima demanava es mostrava el cul de Goatse! Podeu veure exemples aquí.

Més informació: airpwn - bringing goatse (and friends) to Defcon 12!