Matthew Gast, autor del llibre 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide entrevista a Chris Hessing i Terry Simons, autors de Open1x –implementació open source de IEEE 802.1x– en l’artícle titulat Wireless Security and the Open1X Project de O’Reilly Network.

Al artícle parlen de la implementació que han fet per a la universitat de Utah utilitzant TTLS/PAP i WEP dinàmic, de la integració amb l’autenticació kerberos que tenen pensat fer próximament, de la posibilitat d’utilitzar un entorn mixte amb WPA i WEP al mateix temps, també parlen de EduRoam, un projecte per fer roaming entre universitats que s’ha implementat a varies universitats holandeses, de la importància que tindràn en el futur EAP-SIM i EAP-AKA, i dels problemes que tenen alguns drivers per a linux que resetejen la tarjeta cada cop que es configuren les claus WEP, fet que provoca resets constants si s’utilitza WEP dinàmic. En resum, una entrevista molt recomanable, llàstima que no mencionen res sobre el wpa_supplicant de Jouni Malinen, que actualment em sembla que està molt més avançat que el seu pròpi xsupplicant.