La versió 2.0.51 de portage incorpora uns quants canvis significatius que cal que els adminstradors de sistemes Gentoo tinguem en compte, faig un resum del que considero més important:

  • El fitxer world ara es troba a /var/lib/portage en lloc de a /var/cache/edb.
  • El fitxer de virtuals ja no s’utilitza, ara els virtuals es caluculen de forma transparent, es pot utilitzar /etc/portage/profile/virtuals per a configuracions d’usuari.
  • Desapareix la opció --inject, ara per injectar un paquet es fa afegint-lo a /etc/portage/profiles/package.provided utilitzant la notació categoria/nom-versió.
  • A part d’aquests canvis que ens poden afectar al dia-a-dia del manteniment del sistema, també incorpora noves funcionalitats i millores, com per exemple verificació de signatures GPG dels paquets, aplicacions USE-aware o càlcul mes ràpid de les dependències.

I ara, a petició d’Esteve i Enric ;), us explicaré les reglas de oro de com utilitzar portage correctament.

L’objectiu de treballar d’aquesta manera és poder tenir un sistema on puguem fer amb tranquilitat un emerge -u world, sense preocupar-nos de les USE flags (per exemple cada nit, o un cop per setmana a través d’un cron si us sentiu aventurats!) i agilitzar el manteniment del nostre sistema de paquets.

1) No utilitzar mai USE="foo -bar" emerge nompaquet, en lloc d’aixó hem de fer:

# echo "categoria/nompaquet foo -bar" \>\> /etc/portage/package.use # emerge nompaquet

2) No utilitzar mai ACCEPT_KEYWORDS="~x86" emerge nompaquet, en lloc d’aixó hem de fer:

# echo "categoria/nompaquet ~x86" \>\>/etc/portage/package.keywords
# emerge nompaquet

3) Si un paquet està hard masked, la forma correcta de poder-lo instal·lar és aquesta:

# echo "categoria/nompaquet" \>\>/etc/portage/package.unmask

4) No utilitzar mai emerge /usr/portage/categoria/nompaquet/nompaquet-versio.ebuild, ja que de vegades no s’inclou al world. Cal acostumar-se a utilitzar sempre la sintaxis emerge nompaquet o emerge categoria/nompaquet.

Com veieu, si tenim les opcions que volem especificades paquet per paquet a /etc/portage/ podem treballar amb un sistema en estable i utilitzar els paquets que necessitem de la inestable, i mantenir el nostre sistema al dia amb emerge -u world sense preocupacions :)