A les últimes Gentoo Weekly Newsleters han anat surtint cosetes interessants que recopilo a continuació.

· GWN October 18, 2004:
A la secció tips and tricks explica com funcionen els initscripts de gentoo, a nivell d’usuari. La documentació mes complerta es pot trovar a la guia de Initscripts de Gentoo.

· GWN October 25, 2004:
A la secció Gentoo News parla de les noves funcions de Portage 2.0.51, jo ja vaig avançar algo fa un temps, ara ja està disponible l’anunci oficial. També a tips and tricks parla de la opció '--newuse' que permet recompilar les aplicacions que fan us d’una use flag determinada después de que aquesta hagi estat modificada, l’exemple que posa és aquest: si no tenim impresora, tindrem la use flag cups deshabilitada, si ens comprem una impresora i habilitem USE=”cups” només cal que fem un emerge --newuse y totes les aplicacions que teniem instalades que fan servir aquesta use flag es recompilaran amb soport de cups.

· GWN November 1, 2004:
Aquesta setmana ha hagut alguns threads que parlen sobre com utilitzar correctament la variable USE: USE flags documentation, Choosing USE flags (and choosing well) i changed USE flags.
Finalment, a la secció Tips and tricks expliquen com utilitzar la variable PORTAGE_NICENESS del make.conf per a baixar la prioritat de portage, molt útil quan fem emerges amb el workstation amb el que estem treballant al moment de compilar.