Actualment a l’estat espanyol hi ha tres grans operadors (WISP) que donen accés sense fils a internet de pagament a través dels seus hotspots: Telefònica, Swisscom Eurospot i KubiWireless.

Aquests són el nombre de hotspots que tenen els diferents operadors a data d’avui, ordenats de menor a major:

A través del location finder de Swisscom podem veure que té 62 hotspots operatius i 3 en procés d’instal·lació, distribuïts entre Madrid, Barcelona i València, entre els quals destaquen els establiments Starbucks, Pans & Company i alguns hotels.

En el cas de KubiWireless, a través del buscador de hotspots trobem actualment 154 hotspots operatius i 32 hotspots en procés i de pròxima apertura, distribuïts en 33 províncies diferents, els més destacats són les Sales VIP de Spanair als aeroports de Madrid i Barcelona, la Bolsa de Barcelona, algunes estacions de Tren, àrees de servei d’algunes autopistes i cadenes hoteleres.

Si mirem les zonas de cobertura de Telefónica, trobem 337 hotspots operatius i 132 en procés d’instal·lació, a 52 províncies, els punts més destacats son les sales VIP del AVE i d’Iberia, recintes firals, ports, recintes esportius i cadenes hoteleres.

Operador Operatius En procés
Swisscom 62 3
KubiWireless 154 32
Telefónica 337 132

Anem a veure ara com estan les tarifes dels diferents operadors, tots els preus són amb IVA inclòs i els productes no permeten roaming internacional:

Telefónica ofereix 3 possibilitats de connexió:
1) Targetes prepagament:

Temps Preu
1 hora 5 euros
24 hores 12 euros
30 dies 90 euros
90 dies 270 euros

2) Targeta personal (subscripció mensual):
Alta i primer mes gratis, quota de 22,50 eur/mes fins al 30 d’Abril, la resta de mesos a 45 eur/mes.

3) Targeta Global:
6 euros d’alta + 1 euro per cada 10 minuts o fracció consumits.

KubiWireless ofereix les següents tarifes de connexió:

Temps Preu
1 hora 10.44 euros
24 hores 17.40 euros
7 dies 92.80 euros
30 dies 174 euros

Swisscom ofereix les següents tarifes de connexió:

Temps Preu Volum de tràfic*
2 hores 7.50 euros 150 Mb
24 hores 22 euros 150 Mb
7 dies 69 euros 500 Mb
30 dies 129 euros 1 Gb

*Swisscom limita el consum de tràfic màxim que es pot fer amb cada modalitat contractada.