Per als usuaris de Gentoo que no conegueu la utilitat equery, inclosa dins de gentoolkit aquí va una petita explicació i exemples d’ús, que ben segur que us facilitarà alguna tasca dins de l’administració del sistema de paquets de Gentoo. Equery és la utilitat que reemplaça a qpkg que si us heu fixat, en les últimes versions mostra un warning dient que només es corregeixen bugs però no s’afegeixen noves funcionalitats, fins que desaparegui en favor de equery.

equery uses paquet
Ens mostra les variables use del paquet remarcant les que es van habilitar en temps de compilació per als paquets que tinguem instal·lats, amb la descripció de cada variable. (Similar al etcat uses …)

equery belongs fitxer
Ens diu a quin paquet pertany el fitxer especificat. (Com el qpkg -f …)

equery check paquet
Verifica que tots els fitxers del paquet compleixin el md5sum i timestamp del moment en que es van instal·lar. Permet verificar que no s’hagin modificat binaris dintre del sistema o comprovar si hem editat un fitxer de configuració en concret després de la instal·lacio.

equery depends paquet
Mostra els paquets instal·lats que tenen al paquet especificat com a dependència. Pot ser útil abans de desinstal·lar una llibreria, per saber si hi ha algun paquet que la està utilitzant i evitar problemes de dependències, ja que portage no ens avisa automàticament d’això.

equery hasuse useflag
Ens mostra els paquets que han estat compilats amb la USE useflag activada. Per exemple pot servir per saber tot el que tenim compilat amb suport d’oss si volem canviar a alsa.

equery size paquet
Ens mostra el tamany que ocupa el paquet a disc i el nombre de fitxers que ha instal·lat.

Aquestes són les opcions que jo utilitzo mes a sovint, però en te d’altres. Si encara no heu utilitzat mai equery veureu com poc a poc us anireu acostumant i es convertirà en una ferramenta indispensable per al manteniment del sistema de paquets.