A VoIP info estan preparant una donació ---actualment superior a $1000--- per al primer que programe un mòdul per a Asterisk que l'interconnecti amb Skype. Això permetria fer una pasarel·la SIP-Skype casolana amb moltes possibilitats, com per exemple utilitzar hardware purament SIP per a fer trucades amb SkypeOut, i la possibilitat de tenir la PBX sense necessitat de contractar línies telefòniques reals, sinó utilitzant els serveis de Skype.

El mòdul ha de funcionar amb Linux, com a extensió de Asterisk. Per a fer-lo hi ha dues possibilitats:

a) Que treballi amb el protocol propietari de Skype a baix nivell (prèviament s'ha de fer enginyeria inversa del protocol).
b) Que estigui programat utilitzant la API de Skype per a Linux, que estarà disponible pròximament i pel que sembla estarà basada en D-Bus.

De moment però existeixen alternatives per a connectar un Asterisk amb la PSTN, com per exemple VoipJet que s'interconnecta amb Asterisk amb el protocol IAX i permet fer trucades amb un telèfon SIP a preus fins i tot més competitius que els preus de SkypeOut.

Una altra alternativa a considerar en el mon de la Veu-sobre-IP és la nova oferta de PeopleCall que sortirà pròximament al mercat però que ens avança Herme en el seu blog, es tracta d'un telèfon wifi que ens permet realitzar o rebre trucades a un número de telèfon espanyol amb les tarifes de PeopleCall.

Una altra idea molt interessant que ens expliquen a Skype Journal, és muntar un call center distribuït utilitzant Skype: Una de les característiques de Skype és que pots tenir varis clients oberts a la vegada (per exemple al portàtil i a la PDA) i atendre les trucades per on et sigui més convenient, si combinem això amb un número de telèfon SkypeIn podem fer que amb un únic login (un únic usuari de Skype) entrin 50 persones --- per dir un número--- amb ordinadors diferents situats a llocs diferents (pensem en el teletreball...). Aquestes 50 persones rebran les trucades al número SkypeIn del call center i l'operador que no estigui ocupat atenent una altra trucada podrà contestar la que entra, això és gracies a que el número de SkypeIn no comunica (o salta al [Skype VoiceMail](http://www.skype.com/products/skypevoicemail/)) si hi ha un client disponible per atendre la trucada. Els 50 operadors també haurien de poder realitzar trucades simultàniament amb SkypeOut... No sé fins a quin punt pot ser viable la idea, si es fa ben fet utilitzant la [Skype API](http://www.skype.com/community/devzone/doc.html) i Skype no elimina la possibilitat de rebre trucades diferents a diferents clients connectats amb el mateix login el tema pot resultar interessant, sobre tot per la reducció de costos i possibilitats de teletreball que implicaria per al negoci dels call centers.