Aquest video demostra com es pot trencar una clau WEP amb la distribució Whoopix, utilitzant kismet per localitzar a la víctima, aireplay per a fer l’atac de reinjecció de paquets i incrementar els vectors d’inicialització, airodump per capturar el tràfic en un fitxer i aircrack per analitzar el tràfic capturat i recuperar la clau WEP. Tot el procés en 10 minuts. Val la pena veure el video :)