vimUn truc genial que he aprés gràcies a GWN consisteix en utilitzar vim per a llegir les pàgines man, per fer-ho només cal executar les següents comandes que modificaran el ~/.vimrc i el ~/.bashrc:

$ echo 'runtime ftplugin/man.vim' \>\> ~/.vimrc $ echo 'function vimman () { vim -R -c "Man $1 $2" -c "bdelete 1"; }' \>\> ~/.bashrc $ echo 'alias man=vimman' \>\> ~/.bashrc

Dins del man-page browser de vim podem usar CTRL-] per a fer un man de la paraula sota el cursor, i CTRL-T per tornar enrera. Més informació disponible amb :help Man.

Per a les pàgines info, necessitem fer un emerge app-vim/info (Gentoo), i després executar les següents comandes:

$ echo 'function viminfo () { vim -R -c "Info $1 $2" -c "bdelete 1"; }' \>\> ~/.bashrc $ echo 'alias info=viminfo' \>\> ~/.bashrc

Si premem la tecla H dins d’una pàgina info mostrada amb vim veurem també una petita ajuda.

Si necessitem les comandes man o info originals, podem aconseguir-les igualment executant \man o \info.