Google ofereix una VPN wifi segura, molt similar al servei de HotspotVPN ($9/mes) però gratis.

Tot el tràfic que el usuari genera en connectar a una xarxa wifi s’envia encriptat cap als servidors de Google, que reenvien la petició de l’usuari al seu destí i retornen la resposta encriptada a l’usuari. D’aquesta manera s’evita que algú esnifi les dades que l’usuari envia en clar a través de la xarxa wifi, com per exemple els passwords de servidors POP, telnet o serveis que no utilitzen encriptació.

Com sempre, Google pot tenir dues cares: El àngel salvador que ens ofereix gratuïtament aquest servei o el evil bastard que ho fa per a guardar dades del usuari per posteriorment bombardejar-lo amb publicitat contextual enfocada als seus gustos.

A la política de privacitat Google assegura que no guardarà informació que pugui identificar a l’usuari de forma única, però sí dades estadístiques com URLs accedides, temps de duració de sessió, etc…

Es pot descarregar el client para winXP aquí, però pel que sembla de moment només es pot utilitzar des de Califòrnia.

Més informació a les FAQ.