Per importar el root certificate de CAcert a la PDA (per que reconegui el certificat que he generat en el post anterior) he seguit els següents passos:

  • Descarregar el root certificate de CACert en format DER
  • Renombrar-lo a root.cer
  • Descarregar la utilitat smartphoneaddcert de Micro$oft, es un zip self executable.
  • Extreure l’arxiu SPAddCert.exe del zip anterior.
  • Copiar root.per a la carpeta \Storage de la PocketPC
  • Copiar SPAddCert.exe a la PocketPC i executar-lo.

Seguidament trobarà el certificat de CAcert, l’acceptem, fem un soft reset de la PDA i llestos. Per comprovar que s’ha instal·lat correctament podem anar a Settings - System - Certificates - Root.