He penjat la versió 1.2 del script per prioritzar l’ample de banda, el tinc funcionant sense problemes al firewall de casa desde el mes d’octubre, però se m’habia oblidat penjar-la aquí i avui hi he pensat.

Incorpora tres canvis respecte a la versió anterior:

  • La priorització per servei (PRIOPORT i LIMITEDPORT) ara permet discriminar ports TCP i UDP.
  • Cálcul del valor óptim de r2q per evitar situacions on el quantum és mes petit que el valor de MTU.
  • Corregit un bug que feia que els hosts amb alta prioritat o amb ample de banda limitat no es tinguessin en compte

Podeu descarregar-lo des d’aquí: bw-shaper1.2.sh.

El funcionament del classificador està explicat en els anuncis de les versions anteriors:

Es poden veure els resultats de forma gràfica aquí. Les gràfiques estan generades amb rrdtool, tal com vaig explicar en aquest post.