Últimament estic flashejant una ROM nova a la PDA cada molt poc temps, i m’he cansat de anar customitzant el WM5 després de reinstalar cada cop, aixi que he exportat tot el registre després d’arrancar per primer cop i després he customitzat tot el que volia i he tornat a exportar el registre. El problema és que WM5 guarda el registre en format UTF16 i el diff només em deia que els fitxers eren diferents, però no me’ls comparava. He trobat una utilitat per comparar el registre que es diu regdelta, però és la versió 0.1 només funciona amb fitxers exportats per ell mateix, per tant no m’ha ajudat molt. Finalment he aconseguit fer el diff d’aquesta manera:

$ iconv -f utf16 -t iso-8859-15 full-reg1.reg \> full1.reg $ iconv -f utf16 -t iso-8859-15 full-reg2.reg \> full2.reg $ diff full1.reg full2.reg

Després he editat manualment el resultat del diff per deixar-lo correcte i m’he fet un .cab per instal·lar directament a la PocketPC amb WinCE CAB Manager.